Home » Công nghệ » Tra cứu thông báo nộp thuế trên thuế điện tử eTax

Tra cứu thông báo nộp thuế trên thuế điện tử eTax

Rate this post

Dịch vụ thuế điện tử eTax có chức năng tra cứu thông báo nộp thuế, giúp người nộp thuế hoàn toàn có thể tra cứu được các hồ sơ đã gửi đến cơ quan thuế. Cùng xem hướng dẫn các bước tra cứu thông báo nộp thuế trên thuế điện tử eTax.

Thông báo nộp thuế

-Cho phép người sử dụng tra cứu tất cả thông báo liên quan tới nộp thuế và thay đổi thông tin tài khoản được gửi cho NNT trên hệ thống.

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo nộp thuế”
-Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu thông báo.

thuế điện tử eTax

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.
– Mã giao dịch:
– Cơ quan thông báo: bao gồm Cơ quan thuế hoặc ngân hàng
– Loại thông báo: bao gồm các loại thông báo có trên hệ thống
– Ngày thông báo từ ngày: hệ thống tự động hiển thị ngày hiện tại và không được để trống
– Ngày thông báo đến ngày: hệ thống hiển thị tự động ngày hiện tại và không được để trống
– Lưu ý:
– Từ ngày có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng Đến ngày.

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.
-Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:
+ Nhấn “chi tiết”: Hệ thống hiển thị chi tiết thông báo.
– Nhấn “In thông báo”: cho phép NNT in chi tiết thông báo.
– Nhấn “quay lại”: hệ thống đóng màn hình xem chi tiết thông báo.
+ Nhấn “Tải về”
– Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính.
– NNT chọn  thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

Chỉ với 03 bước trên, người nộp thuế đã có thể dễ dàng tra cứu thông báo nộp thuế trên hệ thống phần mềm thuế điện tử eTax. Dịch vụ thuế điện tử eTax cho phép NNT có thể tra cứu các hồ sơ khai thuế đã gửi đến CQT, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ khai, nộp thuế. Ngoài ra hệ thống hỗ trợ thêm Tra cứu số thuế phải nộp (Số thuế phải nộp, số nộp thừa, số khấu trừ chuyển kỳ sau); Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế (Số thuế phát sinh theo tờ khai, Số thuế phát sinh theo chứng từ nộp thuế, Số thuế phát sinh theo các quyết định ấn định từ Cơ quan Thuế).

Bên cạnh đó là nhiều chức năng khác hỗ trợ đắc lực cho công việc của người nộp thuế và các doanh nghiệp. Hiện nay, thuế điện tử eTax đã thay thế hoàn toàn hệ thống nộp thuế điện tử và khai thuế điện tử, tích hợp nhiều chức năng trong cùng một hệ thống, giúp người dùng không còn phải ghi nhớ nhiều mật khẩu, tên trang web để đăng nhập, đáp ứng được những đòi hỏi thực tiễn công việc hiện nay.
 
https://kienthucvietnam.com/

https://kienthucvietnam.com/xu-ly-hoa-don-dien-tu-khi-co-sai-sot-theo-thong-tu-682019tt-btc/